Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

4. Cyflwyno i’r Pwyllgor ganlyniad Cynllun Gweithredu Dementia Ceredigion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 10.00 am - Cabinet

16. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Adroddiad yr ymgynghoriad ynghylch y cynnig i ddiwygio cyfrwng iaith y Dysgu Sylfaen yn Ysgol Gynradd Plascrug


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2024 10.00 am - Cabinet

5. Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2024 10.00 am - Cabinet

12. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch y cynnig i ddiwygio Cyfrwng Iaith y Dysgu Sylfaenol yn Ysgol Gynradd Plascrug