Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor