Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw 2023/24 a’r rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn