Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Adroddiad ar Argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd mewn perthynas â’r materion a ohiriwyd gan y Cyngor mewn perthynas â’r Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022/23