Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Y Cynghorydd Dan Potter, Cyngor Tref Cei Newydd