Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Ystyried unrhyw gais arall am ollyngiad a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r agenda- Cyngh Elizabeth Evans, Cyngor Sir Ceredigion