Strwythur y Pwyllgor

Cynhelir pob cyfarfod mewn dull hybrid fodd bynnag gofynnir i'r cyhoedd a'r wasg i fynychu o bell ar hyn o bryd.

Mae Cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet i'w gweld ar 'Facebook' Cyngor Sir Ceredigion.

Os hoffech fynychu unrhyw un o gyfarfodyd y Cyngor o bell, a wnewch chi plis e-bostio democratiaeth@ceredigion.gov.uk am fanynion cofrestru.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyngor

Pwyllgorau Rheoleiddio

Trosolwg a Chraffu

Llywodraethiant

Arall

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru