Manylion y mater

Asesiad Marchnad Tai Lleol

Math o fusnes: Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

Angen penderfyniad: 19 Maw 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet ar gyfer Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu a Diogelu'r Cyhoedd