Manylion y mater

Cynllun Dyletswyddau Bioamrywiaeth Rhan 6 ac Adroddiad 2022

Math o fusnes: Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

Angen penderfyniad: 4 Meh 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon