Manylion y mater

Cynllun Gweithredu Strategol Ynni Canolbarth Cymru a diweddariad ar gynnydd y Cynllun Ynni Lleol

Math o fusnes: Key

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/11/2023

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon