Manylion y mater

Astudiaeth ddichonoldeb Canolfan Lles Aberteifi

Math o fusnes: Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2024 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasnaethau Cwsmeriaid