Manylion y mater

Cyllideb ddrafft 2024/25 ac argymhellion treth y cyngor a rhaglen gyfalaf 3 blynedd

Math o fusnes: Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/10/2023

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael