Manylion y mater

Adroddiad Swyddog Adolygu Annibynnol chwarterol

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/10/2023

Angen penderfyniad: 22 Tach 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: Cynghorydd Amanda Edwards E-bost: Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru.