Manylion y mater

Anifeiliaid fel Gwobrau

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/10/2023

Angen Penderfyniad: 22 Tach 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: Cynghorydd Keith Henson E-bost: Keith.Henson@ceredigion.llyw.cymru.