Manylion y mater

Adroddiad Blynyddol o sylwadau Canmoliaeth, Cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth (2022-2023)

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Eitemau Agenda