Manylion y mater

Adroddiad ynghylch arolygiadau safonau bwyd ac arolygiadau ffermydd

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

Angen penderfyniad: 22 Tach 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach