Manylion y mater

Cynllun Gweithredu Dementia

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/08/2023

Angen Penderfyniad: 18 Medi 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach