Manylion y mater

Strategaeth Caffael a Chomisiynnu

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyswllt: Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor E-bost: Bryan.Davies@ceredigion.llyw.cymru.