Manylion y mater

Mynd i'r Afael a Chaledi

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Cyswllt: Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasnaethau Cwsmeriaid.