Manylion y mater

Diweddariad Cysylltedd Digidol

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2023

Angen Penderfyniad: 12 Meh 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol
Reason: Requested by Chair

Prif Aelod: Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio

Cyswllt: Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor E-bost: Bryan.Davies@ceredigion.llyw.cymru.