Manylion y mater

Strategaeth Dai

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

Angen penderfyniad: 18 Medi 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: Cynghorydd Gareth Lloyd, Arweinydd y Grŵp Annibynnol E-bost: Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk.