Manylion y mater

Cynllun Gweithredu Dementia

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

Angen penderfyniad: 22 Tach 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor E-bost: Bryan.Davies@ceredigion.llyw.cymru.