Manylion y mater

Diweddariad ar y Gwasanaeth Cymorth ac Atal

Math o fusnes: Nid yw'n Allweddol

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: David Gregrory E-bost: davidg@ceredigion.gov.uk.