Manylion y mater

Adroddiad ar y Gofrestr Tai

Math o fusnes: Non-key

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: Cynghorydd Gareth Lloyd, Arweinydd y Grŵp Annibynnol E-bost: Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk.