Manylion y mater

Adroddiad recriwtio/cadw staff Gydol Oes a Llesiant

Math o fusnes: Non-key

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach