Manylion y mater

Diweddariad ar Gofal Cartref

Math o fusnes: Non-key

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/05/2023

Angen penderfyniad: 24 Mai 2023 Yn ôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cyswllt: Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor E-bost: Bryan.Davies@ceredigion.llyw.cymru.