Hanes y mater

Ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd