Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Election summary for Plwyfi
Plwyfi Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd Time declared
Aberteifi - Mwldan Cynghorydd John Adams-Lewis Dim disgrifiad
Aberteifi - Mwldan Cynghorydd Clive Davies Plaid Cymru
Aberteifi - Mwldan Teresa Harries Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Aberteifi - Mwldan Richard Morgan Jones Plaid Cymru
Aberteifi - Mwldan Sian Maehrlein Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Aberteifi - Mwldan David Maehrlein Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Aberteifi - Rhydyfuwch Nick Bolton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:30
Aberteifi - Rhydyfuwch Cynghorydd Elaine Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:30
Aberteifi - Rhydyfuwch Marilyn Farmer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:30
Aberteifi - Rhydyfuwch Trystan Phillips Plaid Cymru 06/05/2022, 20:30
Aberteifi - Teifi Olwen Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberteifi - Teifi Stephen Greenhalgh Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberteifi - Teifi Cynghorydd Catrin Miles Plaid Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberteifi - Teifi Philippa Noble Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberystwyth - Bronglais Talat Chaudhri Plaid Cymru 06/05/2022, 20:10
Aberystwyth - Bronglais Lucy Huws Plaid Cymru 06/05/2022, 20:10
Aberystwyth - Bronglais Mari Turner Plaid Cymru 06/05/2022, 20:10
Aberystwyth - Bronglais Cynghorydd Alun Williams Plaid Cymru 06/05/2022, 20:10
Aberystwyth - Canol Owain Hughes Plaid Cymru 06/05/2022, 19:40
Aberystwyth - Canol Emlyn Wyn Jones Plaid Cymru 06/05/2022, 19:40
Aberystwyth - Canol Sienna Quinn Lewis Plaid Cymru 06/05/2022, 19:40
Aberystwyth - Gogledd Maldwyn Pryse Plaid Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberystwyth - Gogledd Jeff Smith Plaid Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberystwyth - Gogledd Cynghorydd Mark Strong Plaid Cymru 06/05/2022, 20:05
Aberystwyth - Rheidol Mair Benjamin Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 20:40
Aberystwyth - Rheidol Brian Davies Plaid Cymru 06/05/2022, 20:40
Aberystwyth - Rheidol Kerry Elizabeth Ferguson Plaid Cymru 06/05/2022, 20:40
Aberystwyth - Rheidol Matthew Norman Llafur a'r Blaid Gydweithredol 06/05/2022, 20:40
Llanrhystud - Haminiog Gareth Morgan Flynn Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Benjamin Gwyn Jones Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Dewi Irfon Sinnett Jones Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Morris Jones Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Donald Morgan Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Sharon Marie Richards Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Dafydd Iestyn Tudur-Jones Dim disgrifiad 06/05/2022, 19:50
Llanrhystud - Haminiog Charles Green Annibynnol 06/05/2022, 19:50