Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru 16 51%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10 29%
Dim disgrifiad 8 12%
Llafur a'r Blaid Gydweithredol 1 3%
Annibynnol 1 < 1%
Y Blaid Werdd 0 3%
Ceidwadwyr Cymreig 0 1%
Llafur Cymru 0 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a