Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Election summary for Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd Time declared
Aber-porth a'r Ferwig Clive Davies Plaid Cymru 06/05/2022, 13:20
Aber-porth a'r Ferwig Gethin Davies Plaid Cymru 06/05/2022, 13:20
Aberaeron ac Aber-arth Elizabeth Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 05/06/2022, 17:50
Aberystwyth Morfa a Glais Mark Strong Plaid Cymru 06/05/2022, 15:25
Aberystwyth Morfa a Glais Alun Williams Plaid Cymru 06/05/2022, 15:25
Aberystwyth Penparcau Steve Davies Plaid Cymru 06/06/2022, 12:30
Aberystwyth Penparcau Carl Worrall Plaid Cymru 06/06/2022, 12:30
Aberystwyth Rheidol Endaf Edwards Plaid Cymru 06/05/2022, 15:05
Beulah a Llangoedmor Amanda Edwards Plaid Cymru 06/05/2022, 12:50
Beulah a Llangoedmor Cynghorydd Chris James Plaid Cymru 06/05/2022, 12:50
Borth Hugh Richard Michael Hughes Annibynnol 06/05/2022, 14:30
Cei Newydd a Llanllwchaearn Matthew Vaux Plaid Cymru 06/05/2022, 17:40
Ceulan a Maesmawr Catrin M S Davies Plaid Cymru 06/05/2022, 15:30
Ciliau Aeron Marc Davies Annibynnol 06/05/2022, 18:10
De Llandysul Keith Evans Annibynnol 06/05/2022, 17:50
Faenor John Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 14:20
Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur Maldwyn Lewis Plaid Cymru 06/05/2022, 18:05
Llanbadarn Fawr Gareth Davies Plaid Cymru 06/05/2022, 14:00
Llanbedr Pont Steffan Hag Harris Llafur Cymru
Llandyfriog Wyn Thomas Plaid Cymru
Llandysilio a Llangrannog Gareth Lloyd Annibynnol
Llanfarian Geraint Wyn Hughes Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 14:30
Llanfihangel Ystrad Ceris Jones Plaid Cymru 06/05/2022, 17:00
Llangeitho Rhodri Evans Annibynnol
Llangybi Eryl Evans Plaid Cymru 06/05/2022, 16:35
Llannarth Bryan Davies Plaid Cymru
Llanrhystud Gwyn Wigley Evans Gwlad
Llansantffraid Keith Henson Plaid Cymru 06/05/2022, 16:30
Llanwenog Euros Davies Annibynnol 06/05/2022, 17:30
Lledrod Wyn Evans Annibynnol 06/05/2022, 00:00
Melindwr Rhodri Davies Plaid Cymru 06/05/2022, 14:25
Mwldan Sian Maehrlein Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2033, 17:55
Penbryn Gwyn James Annibynnol
Teifi Elaine Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 18:15
Tirymynach Paul Hinge Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Trefeurig Caryl Roberts Plaid Cymru
Tregaron ac Ystrad-Fflur Ifan Davies Annibynnol 06/05/2022, 14:45
Ystwyth Meirion Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 14:35