Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru 20 47%
Annibynnol 9 29%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7 14%
Llafur Cymru 1 4%
Gwlad 1 1%
Y Blaid Werdd 0 3%
Ceidwadwyr Cymreig 0 < 1%
Llafur a'r Blaid Gydweithredol 0 < 1%
Dim disgrifiad 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a