Canlyniadau etholiadau ar gyfer plwyfi

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022