Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberteifi - Teifi

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberteifi - Teifi - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Philippa Noble Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 190 19% Wedi'i ethol
Olwen Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 164 16% Wedi'i ethol
Cynghorydd Catrin Miles Plaid Cymru 159 16% Wedi'i ethol
Stephen Greenhalgh Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 150 15% Wedi'i ethol
Yve O'Neill Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 149 15% Heb ei ethol
Becky Oldfield Plaid Cymru 105 10% Heb ei ethol
Dafydd Ladd Plaid Cymru 100 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1017
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Philippa Noble 19% Wedi'i ethol
Olwen Davies 16% Wedi'i ethol
Cynghorydd Catrin Miles 16% Wedi'i ethol
Stephen Greenhalgh 15% Wedi'i ethol
Yve O'Neill 15% Heb ei ethol
Becky Oldfield 10% Heb ei ethol
Dafydd Ladd 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2