Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberteifi - Rhydyfuwch

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberteifi - Rhydyfuwch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Cynghorydd Elaine Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 228 23% Wedi'i ethol
Trystan Phillips Plaid Cymru 167 17% Wedi'i ethol
Nick Bolton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 159 16% Wedi'i ethol
Marilyn Farmer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 135 13% Wedi'i ethol
Morvenna Dorita Richards Plaid Cymru 117 12% Heb ei ethol
John Pope Llafur Cymru 113 11% Heb ei ethol
Robin Stanley Plaid Cymru 84 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 1003
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cynghorydd Elaine Evans 23% Wedi'i ethol
Trystan Phillips 17% Wedi'i ethol
Nick Bolton 16% Wedi'i ethol
Marilyn Farmer 13% Wedi'i ethol
Morvenna Dorita Richards 12% Heb ei ethol
John Pope 11% Heb ei ethol
Robin Stanley 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6