Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth - Rheidol

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth - Rheidol - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Mair Benjamin Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 362 23% Wedi'i ethol
Matthew Norman Llafur a'r Blaid Gydweithredol 348 22% Wedi'i ethol
Kerry Elizabeth Ferguson Plaid Cymru 335 21% Wedi'i ethol
Brian Davies Plaid Cymru 282 18% Wedi'i ethol
Nick Hubble Plaid Cymru 241 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 1568
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mair Benjamin 23% Wedi'i ethol
Matthew Norman 22% Wedi'i ethol
Kerry Elizabeth Ferguson 21% Wedi'i ethol
Brian Davies 18% Wedi'i ethol
Nick Hubble 15% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5