Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth Penparcau

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth Penparcau - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Carl Worrall Plaid Cymru 515 36% Wedi'i ethol
Steve Davies Plaid Cymru 338 23% Wedi'i ethol
Alex Mangold Llafur Cymru 308 21% Heb ei ethol
Lloyd Edwards Annibynnol 157 11% Heb ei ethol
David Lees Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 127 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1445
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carl Worrall 36% Wedi'i ethol
Steve Davies 23% Wedi'i ethol
Alex Mangold 21% Heb ei ethol
Lloyd Edwards 11% Heb ei ethol
David Lees 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb farc swyddogol6
Cyfanswm a wrthodwyd6