Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth Morfa a Glais

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth Morfa a Glais - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Alun Williams Plaid Cymru 720 29% Wedi'i ethol
Mark Strong Plaid Cymru 581 23% Wedi'i ethol
Iwan Jones Edwards Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 307 12% Heb ei ethol
C J Peasley Y Blaid Werdd 193 8% Heb ei ethol
James Ralph Cook Llafur Cymru 191 8% Heb ei ethol
Dylan Lewis-Rowlands Llafur Cymru 165 7% Heb ei ethol
Joe Thomas Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 146 6% Heb ei ethol
Sam Hall Ceidwadwyr Cymreig 103 4% Heb ei ethol
Ewan Lawry Ceidwadwyr Cymreig 101 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2507
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Williams 29% Wedi'i ethol
Mark Strong 23% Wedi'i ethol
Iwan Jones Edwards 12% Heb ei ethol
C J Peasley 8% Heb ei ethol
James Ralph Cook 8% Heb ei ethol
Dylan Lewis-Rowlands 7% Heb ei ethol
Joe Thomas 6% Heb ei ethol
Sam Hall 4% Heb ei ethol
Ewan Lawry 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd6