Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberaeron ac Aber-arth

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberaeron ac Aber-arth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Elizabeth Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 702 83% Wedi'i ethol
Peter Huw Lloyd Annibynnol 142 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 844
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elizabeth Evans 83% Wedi'i ethol
Peter Huw Lloyd 17% Heb ei ethol