Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth Penparcau

Is-etholiad Aberystwyth Penparcau - Dydd Iau, 16eg Tachwedd, 2023

Aberystwyth Penparcau - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Shelley Childs Plaid Cymru 201 37% Wedi'i ethol
Alex Mangold Llafur Cymru 122 22% Heb ei ethol
Tomi Morgan Annibynnol 122 22% Heb ei ethol
Bryony Siân Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 76 14% Heb ei ethol
Ewan Robert William Lawry Ceidwadwyr Cymreig 27 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 548
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Shelley Childs 37% Wedi'i ethol
Alex Mangold 22% Heb ei ethol
Tomi Morgan 22% Heb ei ethol
Bryony Siân Davies 14% Heb ei ethol
Ewan Robert William Lawry 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1