Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanddewi Brefi

Is-Etholiad Llanddewi Brefi - Dydd Iau, 20fed Gorffennaf, 2023

Llanddewi Brefi - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Angela Catherine Evans Annibynnol 116 28% Wedi'i ethol
Gareth Jones 116 28% Wedi'i ethol
Nyfed Jones 68 16% Heb ei ethol
Gabriella Denise Wright Annibynnol 68 16% Heb ei ethol
Dan Bulman 25 6% Heb ei ethol
Andy Smith Annibynnol 24 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 417
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Angela Catherine Evans 28% Wedi'i ethol
Gareth Jones 28% Wedi'i ethol
Nyfed Jones 16% Heb ei ethol
Gabriella Denise Wright 16% Heb ei ethol
Dan Bulman 6% Heb ei ethol
Andy Smith 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3