Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfarian

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Is-Etholiad Llanfarian - Dydd Iau, 20fed Gorffennaf, 2023

Llanfarian - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
David Raymond Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 298 48% Wedi'i ethol
Karen Joan Deakin Plaid Cymru 290 47% Heb ei ethol
Jack Kevin Parker Ceidwadwyr Cymreig 30 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 618
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Raymond Evans 48% Wedi'i ethol
Karen Joan Deakin 47% Heb ei ethol
Jack Kevin Parker 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1