Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Pont Steffan

Etholiad Cyngor Sir Ceredigion - Is-Etholiad Llanbedr Pont Steffan - Dydd Iau, 6ed Hydref, 2022

Llanbedr Pont Steffan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Ann Bowen Morgan Plaid Cymru 291 39% Wedi'i ethol
Sandra Louise Jervis Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 268 36% Heb ei ethol
Dinah Mulholland Llafur Cymru 160 22% Heb ei ethol
Lee Cowles Annibynnol 18 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 737
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ann Bowen Morgan 39% Wedi'i ethol
Sandra Louise Jervis 36% Heb ei ethol
Dinah Mulholland 22% Heb ei ethol
Lee Cowles 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr5
Cyfanswm a wrthodwyd6