Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhystud - Haminiog

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanrhystud - Haminiog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Donald Morgan Dim disgrifiad 162 14% Wedi'i ethol
Sharon Marie Richards Dim disgrifiad 153 13% Wedi'i ethol
Gareth Morgan Flynn Dim disgrifiad 152 13% Wedi'i ethol
Benjamin Gwyn Jones Dim disgrifiad 148 13% Wedi'i ethol
Dafydd Iestyn Tudur-Jones Dim disgrifiad 142 12% Wedi'i ethol
Morris Jones Dim disgrifiad 111 10% Wedi'i ethol
Charles Green Annibynnol 110 10% Wedi'i ethol
Dewi Irfon Sinnett Jones Dim disgrifiad 100 9% Wedi'i ethol
Harry Hayfield Y Blaid Werdd 71 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 7
Cyfanswm Pleidleisiau 1149
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Donald Morgan 14% Wedi'i ethol
Sharon Marie Richards 13% Wedi'i ethol
Gareth Morgan Flynn 13% Wedi'i ethol
Benjamin Gwyn Jones 13% Wedi'i ethol
Dafydd Iestyn Tudur-Jones 12% Wedi'i ethol
Morris Jones 10% Wedi'i ethol
Charles Green 10% Wedi'i ethol
Dewi Irfon Sinnett Jones 9% Wedi'i ethol
Harry Hayfield 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Heb farc swyddogol2
Cyfanswm a wrthodwyd5