Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberteifi - Mwldan

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberteifi - Mwldan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Sian Maehrlein Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 480 16% Wedi'i ethol
Teresa Harries Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 452 15% Wedi'i ethol
Cynghorydd Clive Davies Plaid Cymru 357 12% Wedi'i ethol
David Maehrlein Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 355 12% Wedi'i ethol
Richard Morgan Jones Plaid Cymru 307 11% Wedi'i ethol
Cynghorydd John Adams-Lewis Dim disgrifiad 306 10% Wedi'i ethol
Steffan Morgan Plaid Cymru 231 8% Heb ei ethol
Gwyneth Hughes-Phillips Plaid Cymru 220 8% Heb ei ethol
Dyfi Jones Plaid Cymru 212 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 6
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2920
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sian Maehrlein 16% Wedi'i ethol
Teresa Harries 15% Wedi'i ethol
Cynghorydd Clive Davies 12% Wedi'i ethol
David Maehrlein 12% Wedi'i ethol
Richard Morgan Jones 11% Wedi'i ethol
Cynghorydd John Adams-Lewis 10% Wedi'i ethol
Steffan Morgan 8% Heb ei ethol
Gwyneth Hughes-Phillips 8% Heb ei ethol
Dyfi Jones 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrthynt1
Cyfanswm a wrthodwyd2