Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth - Gogledd

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth - Gogledd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Cynghorydd Mark Strong Plaid Cymru 294 22% Wedi'i ethol
Maldwyn Pryse Plaid Cymru 279 21% Wedi'i ethol
Jeff Smith Plaid Cymru 233 18% Wedi'i ethol
Bryony Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 223 17% Heb ei ethol
C J Peasley Y Blaid Werdd 210 16% Heb ei ethol
Sam Hall Ceidwadwyr Cymreig 77 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 1316
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cynghorydd Mark Strong 22% Wedi'i ethol
Maldwyn Pryse 21% Wedi'i ethol
Jeff Smith 18% Wedi'i ethol
Bryony Davies 17% Heb ei ethol
C J Peasley 16% Heb ei ethol
Sam Hall 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd2