Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth - Canol

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth - Canol - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Owain Hughes Plaid Cymru 197 29% Wedi'i ethol
Emlyn Wyn Jones Plaid Cymru 177 26% Wedi'i ethol
Sienna Quinn Lewis Plaid Cymru 164 24% Wedi'i ethol
David Lees Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 140 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 678
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Owain Hughes 29% Wedi'i ethol
Emlyn Wyn Jones 26% Wedi'i ethol
Sienna Quinn Lewis 24% Wedi'i ethol
David Lees 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd15
Cyfanswm a wrthodwyd15