Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth - Bronglais

Etholiad Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth - Bronglais - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Cynghorydd Alun Williams Plaid Cymru 377 27% Wedi'i ethol
Lucy Huws Plaid Cymru 332 24% Wedi'i ethol
Mari Turner Plaid Cymru 322 23% Wedi'i ethol
Talat Chaudhri Plaid Cymru 314 22% Wedi'i ethol
Ewan Lawry Ceidwadwyr Cymreig 64 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1409
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cynghorydd Alun Williams 27% Wedi'i ethol
Lucy Huws 24% Wedi'i ethol
Mari Turner 23% Wedi'i ethol
Talat Chaudhri 22% Wedi'i ethol
Ewan Lawry 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7