Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhystud

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanrhystud - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Gwyn Wigley Evans Gwlad 290 40% Wedi'i ethol
Ken Bird Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 194 27% Heb ei ethol
David Inshaw Annibynnol 181 25% Heb ei ethol
Harry Hayfield Y Blaid Werdd 64 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 729
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyn Wigley Evans 40% Wedi'i ethol
Ken Bird 27% Heb ei ethol
David Inshaw 25% Heb ei ethol
Harry Hayfield 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd4
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd6