Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tregaron ac Ystrad-Fflur

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Tregaron ac Ystrad-Fflur - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Ifan Davies Annibynnol 691 70% Wedi'i ethol
Catherine Hughes Plaid Cymru 294 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 985
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ifan Davies 70% Wedi'i ethol
Catherine Hughes 30% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd5