Canlyniadau etholiadau ar gyfer Teifi

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Teifi - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Elaine Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 330 47% Wedi'i ethol
Catrin Miles Plaid Cymru 284 40% Heb ei ethol
John Pope Llafur Cymru 88 13% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 702
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elaine Evans 47% Wedi'i ethol
Catrin Miles 40% Heb ei ethol
John Pope 13% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd8
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd9